Home

Alkohol statens satser

Alkohol serveres kun i forbindelse med ekstern representasjon. Det settes en maksimalbeløpsgrense for servering. Denne grensen er i tråd med statens satser. Det settes opp en egen regnskapspost for utgifter knyttet til alkohol Sukker, sjokolade, alkohol, elektrisk kraft, tobakk, drivstoff og andre særavgifter. Lukk. Rapportering og bransjer. Er godtgjørelsen utbetalt med høyere satser enn nevnt ovenfor, vil merutbetalingen være skattepliktig med mindre full kostnadsdokumentasjon framlegges Statens personalhåndbok regulerer representasjon, bevertning, utgifter til mat mv. (lovdata.no). Som hovedregel skal bevertning ikke benyttes til interne møter med mindre det er ekstern deltakelse. UiO har presisert de statlige føringene gjennom nedenstående retningslinjer. De oppgitte satsene gjelder fra 1. januar 2020. Satsene for 2019 er også oppgitt Satser for reiser i 2020. Nye satser gjeldende fra 1. juni 2020 Statens reiseregulativ er en avtale som i utgangspunktet bare gjelder for statsansatte. En del private og offentlige virksomheter har imidlertid gjennom egne avtaler knyttet til disse reisereglene. Godtgjørelser utbetalt etter Statens reiseregulativ er i de fleste tilfeller høyere enn Skattedirektoratets trekkfrie satser

Statens satser og de skattefrie satsene er ikke fullt ut samkjørte, noe som gjør at noen satser i statens reiseregulativ vil inneholde en skattepliktig andel. Den skattepliktige andelen er også trekkpliktig, slik at det trekkes skattetrekk i godtgjørelsen før utbetaling Her finner du oppdaterte satser for 2018 og 2019. Statens lønnstrinn Statens reiseregulativ, Skattesatser, Saldoavskrivning, Fradragssatser, Forskuddssatser. Statens satser for ulegitimert diettgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting innenlands: 2019 (til 31.05.20) 2020 (fra 01.06.20) Inntil 6 timer kr 0 kr 0 F.o.m. 6 timer og t.o.m. 12 timer kr 307 kr 315 Over 12 timer kr 570 kr 585 Måltidstrekk i diettgodtgjørelse på innenlandsreiser. Når. Statens satser for kilometergodtgjørelse er ikke endret fra 2019. Les guiden: Alt om reglene for bilgodtgjørelse. Hva har den ansatte krav på? Loven sier ikke noe om dekning av bilgodtgjørelse. Ansattes krav på utgiftsdekning må derfor som hovedregel være regulert i avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

Statens satser og de skattefrie satsene er ikke lenger er fullt ut samkjørte, noe som gjør at en del satser i statens reiseregulativ vil inneholde en trekk- og skattepliktig andel. Det er hva som er avtalt i den enkelte bedrift som er avgjørende for hvordan arbeidstakers utlegg ved reiser skal kompenseres Skatter, moms og oljepenger er statens viktigste inntekter. De blir brukt til å finansiere en uendelig lang liste med utgifter. Utgiftene kan deles i to: Rene pengeoverføringer til personer, næringer og bistand. Alderspensjoner er den største enkeltutgiften i statsbudsjettet. Kjøp av varer og. Satser for utvalgsgodtgjøring for styrer, råd og utvalg. Derom du har en avtale med honorering iht. Statens Personalhåndbok pkt. 10.14.2 gjelder følgende satser. Leder i møter: kr 632 pr. time. Leder møteforberedelser: kr 478 pr. time. Øvrige medlemmer: kr 478 pr. time. For de som ikke kan benytte Betalme Statens satser innenlands. Her finner du statens satser for reise og kost innenlands. Publisert: 11. des 2017, Sist endret: 30. jun 2020. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. Kjøp og salg av alkohol og tobakk. Kjøp og salg av gull. Kjøpers inkassogebyr og inkassosalær. Kjørebok. Kommunenummer. Kommunesammenslåing - justeringsreglene. Statens satser - Kompensasjonstillegg tjenestereise utland. Statens satser - Kostgodtgjørelse innland med overnatting. Statens satser.

Oslo setter maksgrense på mat og alkohol i arbeidstiden

 1. istrative bestemmelser og annet regelverk som setter rammer for og regulerer rettigheter og plikter for alle som er ansatt eller søker stilling i staten
 2. Ola får dekket kost etter statens satser når han er på tjenestereise. Ola skal på kurs i Stavanger. Han overnatter ikke, men reisen varer 13 timer. Lunsj blir dekket av arbeidsgiver gjennom kursavgiften. Regnestykket blir som følger
 3. Det skal ikke gis tips på statens regning ved bevertning i Norge. Satser for mat ved møter og konferanser # Oversikten er oppdatert for satser gjeldende f.o.m. 1.1.2020. Alle beløp er på inntil satsen og inkl.mva
 4. Alkohol skal aldri serveres på arbeidsplass. Veiledning Punkt 18.4.1 Satser i Norge Statens representasjonssats for lunsj for 2020 er kr. 500, dvs. maksimalsats A for bevertning i 2020 er kr. 250. Statens representasjonssats for middag for 2020 er kr 1.358, dvs. maksimalsats B for bevertning i 2020 er kr 950. Punkt 18.4.3 Alkoholserverin
 5. I statens personalhåndbok finner du: reiseavtale innenlands (særavtale for dekning av utgifter til reise og kost innenlands) reiseavtale utenlands (særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge) På arbeidsgiverportalen finner du: informasjon om reiser innenlands. statens satser for reiser innenlands; informasjon om reiser.
 6. ar, egne ansatte

Nye satser for diett i Statens særavtaler fra 1. juni 2020 Diettgodtgjørelse er når ansatte får dekket utgifter til mat på reise etter bestemte satser, og ikke etter faktiske utlegg. Diettgodtgjørelser er fastsatt enten i statlige særavtaler eller tariffavtaler, men kan også fastsettes i individuelle avtaler mellom bedriften og de ansatte Andre satser vi bruker i saksbehandlingen og som vil ha betydning for beregningen. Barnetrygd - Sats for barnetrygd er kr 1 054,- i måneden per barn (vanlig sats) og regnes inn som en del av det samlede inntektsbildet (du trenger ikke dokumentere dette).; Barnebidrag - - Inntekt - Dersom du mottar barnebidrag fra forelder som ikke bor sammen med barnet, eller har redusert samvær vil dette.

Kost og losji - sats for skattefri godtgjørelse - Skatteetate

Retningslinjer for bevertning og representasjon ved UiO

Nye satser for forelegg 2018 Så mye må du betale om du bryter trafikkreglene Fra 1. januar skrudde staten opp satsene for råkjøring og andre brudd på trafikkreglene. Har du drukket alkohol, har vi svaret på hvor lenge du bør vente før du setter deg bak rattet igjen Dokumentet Statens personalhåndbok 2018 (Statens personalhåndbok) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Diettgodtgjørelse statens satser Skriv ut Diett / Nattillegg I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale hva som godtgjøres for diett og nattillegg på reiser i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Statens reiseregulativ er en særavtale som gjelder statsansatte, men også andre offentlige og private bedrifter velger ofte å følge dette regulativet. Derso Det skal ikke betales tips på statens regning ved bevertning i Norge; Alle beløp er på inntil satsen; Angående alkohol gjelder rektorpraksis: 3 enheter f.eks. aperitif + 2 enheter til mat. Alkohol ut over dette må dekkes av den enkelte; Dette er ei konkretisering av NTNUs satser for bevertning; Typer møter Statens satser. Alle ansatte i staten har rett på godtgjørelser etter statens satser. For å slippe å gjøre egne forhandlinger om satser, har også en stor andel private arbeidsgivere forpliktet seg til å betale godtgjørelser etter statens satser. Disse pleier å være avklart før nyttår, men for 2018 er satsene enda ikke ferdigforhandlet

Visma Kompetanse > Diett utland > Statens satser

 1. dre bedriftseiere blander sammen ulike skatteregler og selskapsformer. Om du er usikker kan du se her :Hvem kan få diettgodtgjørelse.
 2. Statens satser kr 780. Trekkfri sats (skatteregler) kr 578. Trekkpliktig utbetaling kr 202 . Trekkfri utbetaling utgjør kr 578. Trekkpliktig utbetaling utgjør kr 202 (kr 780 - kr 578). Diettgodtgjørelse ved nytt diettdøgn . For reiser med overnatting, der reisefraværet strekker seg 6 timer eller.
 3. I tillegg kommer km-godtgjørelse, som skal dekkes etter statens satser, og ev. andre utlegg i forbindelse med kjøring. Satser 2019 finner man her . Tekst: Randi Himl
 4. Satser for økonomisk sosialhjelp til livsopphold i Trondheim kommune fra 1. januar 2020. Dette er i samsvar med vedtak i Bystyret av 19.12.19. Satsene for basisutgifter er lik statens veiledende satser for livsopphold. For ungdom under 25 år som ikke har forsørgeransvar er det en egen ungdomssats som utgjør 2/3 a
 5. Du kan også raskt og enkelt fortolle alkohol og tobakk. Valutakurser Her finner du Tolletatens valutakurser og vår valutakalkulator. Kontakt oss. Tolletaten: 22 86 03 12. Tips om smugling: 0 48 12. Send oss en henvendelse. Alle tollkontor. eFormidling: 880455702. Tolletaten i sosiale medier..

Det er kommet nye diett- og bilgodtgjørelse-satser fra 2019 innenlands. Disse satsene ligger tilgjengelig fom versjon 22.1.1352 av Mamut, som kan lastes ned og installeres her. De nye satsene i statens særavtaler er slik: Kr 4,03 Kilometergodtgjørelse med egen bil (økt fra kr 3,90) Kr 780,00. Dette er statens inntekter og utgifter i 2018. Statsbudsjettet har tusenvis av poster som viser statens inntekter og utgifter. Her får du de store tallene Statens stipend- og garantiinntektsordning blir styrt av Forskrift om Statens stipend og garantiinntekter for kunstnare som blei fastsett av Kulturdepartementet i 1998 etter eit stortingsvedtak i 1997 Veiledende satser for fosterhjem per barn per måned fra 1. juli 2019: Alder. Utgiftsdekning. Arbeidsgodtgjøring. Samlet godtgjøring. 0-6 år. 5420. 8405. 13 825. 6-11 år. 6720. 8405. 15125. 11-14 år. 7350. 8405. 15 755. 15 år og eldre. 7980. 8405. 16385. Satsene tar blant annet utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp som reguleres i mai.

Altinn - Reise og diet

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 202

Når du bestiller varer fra en utenlandsk nettbutikk/e-markedsplass eller kjøper varer fra en privatperson i utlandet, må du i de fleste tilfeller betale importavgifter Hvis det betales ut høyere diettsatser enn de skattefrie, så innebærer dette at det må splittes i en skattefri og en skattepliktig del. Det vil gjelde for alle som følger statens satser eller andre satser som er høyere enn de skattefrie

Video: Statens satser: lønnsregulativ, reiseregulativ, diett

Statens reiseregulativ 2019 og 2020 - Diettsatser

Statens vegvesen - gebyrsatser gjeldene fra 1. januar 2019 Statens vegvesen jobber med å utvikle flere digitale tjenester i 2019 og 2020. Da blir gebyret også for disse digitale tjenestene lavere enn ved oppmøte på trafikkstasjon Pris per 1.1.2018 Pris per 1.1.2019 Førerprøver Klasse Oppmøte Selvbetjenin Statens reiseregulativ (utgiftsgodtgjørelse) Statens reiseregulativ er en avtale som i utgangspunktet bare gjelder for statsansatte. En del private og offentlige bedrifter har imidlertid gjennom egne avtaler knyttet til disse reisereglene. Tidligere var Statens reiseregulativ og Skattedirektoratets trekkfrie satser stort sett lik

Bilgodtgjørelse: Dette er satsene for 2020 Visma Blo

Jeg tror at når vi legger fram Nasjonal transportplan i mars, så vil folk se at vi satser på Statens vegvesen og at det vil være en meget attraktiv høyteknologisk arbeidsplass i mange år fremover, sier statsråden. Veidirektør Ingrid Dahl Hovland sier de er i full gang med å bygge en ny organisasjon Nye satser for reiser innen- og utenlands. Partene i staten er etter lange forhandlinger blitt enige om nye satser for reiser innen- og utenlands. Det øvrige innholdet i avtalene skal forhandles på nytt neste år. De nye satsene gjelder fra 1. juni 2020

Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 201

Kostgodtgjørelse etter statens satser 1.1-31.05 Fra 1. juni. Fra 6 til 12 timer kr 307. kr 315. Over 12 timer kr 570. kr 585. Reiser med overnatting kr 780. kr 801. Måltidstrekk: Frokost 20 %, lunch 30 %, middag 50 % av satsen for reise med overnatting. Ulegitimert godtgjørelse til losji (nattillegg) kr 43 Statens satser for 2019. Infotjenester har også fått tilgang til de nye satsene i statens særavtaler som skal gjelde for 2019. - Her er det gjort noen mindre endringer, blant annet økes satsen for bilgodtgjørelse med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål Statens satser for reiser og diett dekker ikke de reelle kostnadene, mener LO Stat. Nye satser gjelder fra 1. juni, men ikke alle er justert opp. Mindre endringer. Avtalene om dekning av utgifter til reise og kost i Norge og i utlandet har samme ordlyd i 2020 som året før Statens satser for bilgodtgjørelse, som ble endret 22 juni i år, økes med 13 øre, til 4,03 kroner pr. kilometer. Den skattefrie satsen forblir på 3,50 kr pr kilometer, slik at skattbar andel per km økes til 53 øre.-Endringen er en liten men viktig korreksjon

Reise og diett i henhold til statens satser kommer i tillegg. Punkt 4-8 er identiske med Norsk forfattersentrums satser. Merk at Forfattersentrum anbefaler at man tar et tillegg for lang reise, fra kr 2 000,-, når reisen gjelder kun ett oppdrag og hvor det er mer enn fire timer reise vei totalt med raskeste reisemåte, uansett hvilken reisemåte som blir benyttet Satser Vær oppmerksom på at ved bevertning er satsene avhengig av møtets varighet, hvor måltidene inntas og hvorvidt de strekker seg utover den ordinære arbeidstiden. Slike opplysninger skal fremgå av slik at satsene kan etterprøves. Forhåndsgodkjenning Bestillinger skal skje ved bruk av IO - innkjøpsordre, dvs godkjent rekvisisjon

Dette er statens inntekter og utgifter i 2021 - E2

Kraftig rødming. Hetetokter. Hjertebank. Kvalme. Hodepine. Mange asiater opplever nokså ubehagelige symptomer når de drikker alkohol, og for noen kan det sammenlignes med tømmermenn. 18 år gamle Mads fra Herning har skrevet inn til videnskab.dk fordi han - med egne ord - «er en av de uheldige asiatene» STATENS SATSER FOR KJØREGODTGJØRELSE I 2020. Kjøregodtgjørelse er en økonomisk kompensasjon du mottar når du har brukt din private bil i jobb. Den skal dekke kostnader som påløper når bilen brukes. På denne siden finner du satsene for kjøregodtgjørelse for 2020. 201 Satser titalls millioner der flest har gitt opp. Selv om all dyrkbar jord i Kvæfjord er i bruk har landbruket i kommunen mange forbinder med Statens gartnerskole, saftige jordbær og stjal alkohol og sigaretter . Et av innbruddene han er anklaget for skjedde natt til 29. mars i år, i bedriften Installasjonsservice i.

Honorar, reiseregninger, utgiftsrefusjon og satser

- Jeg tror vi skal være ærlige på at regionreformen og tap av 1.300-1.400 årsverk har blitt en utfordring for Statens vegvesen. Vi ønsker ikke et svakt veivesen, snarere tvert om. Jeg tror at når vi legger fram Nasjonal transportplan i mars, så vil folk se at vi satser på Statens vegvesen og at det vil være en meget attraktiv høyteknologisk arbeidsplass i mange år fremover, sier. Skattefrie satser for 2018 På reiser med overnatting er selve overnattingsstedet avgjørende for hva du kan få utbetalt i trekkfri diettgodtgjørelse. Frem til og med 2017 har statens sats og Skattedirektoratets forskuddssats ved overnatting på hotell vært lik, og både arbeidsgivere og arbeidstakere er vant til å legge statens sats til grunn Satser for kompenasjonstillegg tjenestreise utland: 01.01.19 - 31.05.20 kr 531; 01.06.20 - 28.02.21 kr 548; Noen satser i statens reiseregulativ har en skattepliktig andel. Denne andelen er også trekkpliktig. Hvordan dette håndteres i hver enkelt bedrift, er forskjellig. Men bør fremgå i personalhåndbok eller i arbeidsavtaler Lurer litt på dette med diettpenger... Sett at jeg overnatter 1 natt på et hotell. Prisen er 1000 kr pr.natt, jeg betaler altså 1000 kr for oppholdet. I følge Statens satser får man 460 kr i diett for dette oppholdet. Betyr dette at jeg må punge ut med 540 kr fra egen lomme (1000 - 460 =540) ette..

Det er kun statens satser som er endret, utover dette inneholder det publiserte regulativet ingen endringer. Her er det du behøver å vite. Selv om det kun er statens satser som er endret, er det varslet en omfattende gjennomgang av avtalene innen utgangen av februar 2021, hvor det blant annet skal vurderes om statens reiseregulativ for innenlandsreiser og utenlandsreiser kan slås sammen Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020. 02.01.20 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del Statens reiseregulativ (statens satser) fastsettes gjennom forhandlinger mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene. Disse klarte ikke å komme til enighet før årsskiftet. Forhandlingene. Hjemmeboende demente som får tilbud/vedtak om dagplass (annen hver onsdag) betaler i hht statens fastlagte dagplass satser: Egenandel kr. 90,-Har du spørsmål kan du kontakte servicekontoret 71 53 24 00, eller leder tildeling Siri Holmeide Vangen Statens satser for kjøregodtgjørelse gjelder kun statsansatte, men det er likevel vanlig at også andre bedrifter som gir sine ansatte godtgjørelse for bruk av egen bil følger statens satser. Retten til kjøregodtgjørelse må avtales med arbeidsgiver, og det kreves at du utsteder en reiseregning til arbeidsgiver

Statens satser innenlands Arbeidsgiverportale

Dette er Statens satser for kjøregodtgjørelse 2018 Hvis du kjører din egen bil i arbeid har du krav på kjøregodtgjørelse fra arbeidsgiveren din. Her finner du Statens justerte satser for kjøregodtgjørelse gjeldende for 2018. Privatbil Kjøregodtgjørelse justert fra 4,10 kr til 3,90 kroner per kilometer Skattefri sats 3,50 kroner per kilomete Statens satser Avsløringene av de friheter stortingspolitikere har tatt seg ved bruk av samme type skjema, er knapt til å forstå Statens Satser - kjørelogg, quicklog, kjørebok, reiseregning, utstyrskontroll, bilordning, statens satser, satser, kjøring, kilometergodtgjørelse, kjøreliste.

For inntektsåret 2019 er statens satser for diett endret mens særavtalens regler fortsatt er de samme som før nyttår. Få en oversikt over de ulike satsene og reglene for utbetaling av diett i dib. Prøv også våre praktiske reiseregningsmaler som finnes både for trekkfri diett og diett etter statens satser i inn- og utland. Prøv dib i dag Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som tannlege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som tannlege Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie

Så vidt meg bekjent brukes stort sett Statens reiseregulativ ved reiser/reiseregninger. Der et det et fast beløp for hvert måltid (frokost X kr, lunsj X kr og middag X kr). Spiser/drikker du for mer enn dette, må det dekkes av deg personlig. Er i alle fall sånn jeg har forsått det, og slik det praktiseres her satser for inseminasjon av storfe utført av veterinær, gjeldende fra I/I-2020 til 31!1 2-2020 etter forhandlinger 20. februar 2020 Generelt tillegg I I 3,90 %I _____ Tidligere Ny Honorar pr time 734.03 762,66 Honorar pr ins 183,51 190,67 Kjøreandel prkm 10,10 10,49 KM godtgjønng etter statens satser 5,03 5,03 Rabatt sammenfallende 62,82 63. Ved bruk av skjema innarbeidet i legens journalsystem gjelder andre satser. Eventuelle fakturagebyr dekkes inntil 60 kroner. Refusjonsløsning for legene Statens pensjonskasse samarbeider med Helfo om utbetaling av honorar for utfylt legeerklæring

Satser for pensjonspåslag i enkeltstående og andre ordinære private barnehager. I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på kroner 16 007 per heltidsplass i 2021 og pensjonsutgiftene inklusive lokal arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager, for private ordinære barnehager med. Vi bruker statens satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser innenlands. Honorar for bruk av (andres) tekst og/eller illustrasjon. Eksisterende honorarsats tar utgangspunkt i styrevedtaket i TONO om bruk av mekanisk musikk i litterære produksjoner, datert 1. november. Statens Standardavtaler (SSA) er kontraktsmaler for kjøp av IT og konsulenttjenester, med unntak av kjøp av rådgivningstjenester innen bygg- og anlegg. Publisert: 05. Mar 2014, Sist endret: 31. okt 2020. SSA-ene er utarbeidet av DFØ med innspill fra både kunde- og leverandørsiden og er gratis å bruke Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag

Statens satser? Automatisk utregning av dietter. En destinasjon eller flere desinasjoner, innland og utlands, Sonya regner automatisk ut dietter basert på statens eller dine trekkfrie satser. Kommer snart! Klimaregnskap. Sonya har full kontroll på utslipp av klimagasser fra din reisevirksomhet se satser for 2018; se satser for 2017; se satser for 2016; se satser for 2015; se satser for 2014; se satser for 2013; se satser for 2012; se satser for 2011; se satser for 2010; Skattedirektoratets trekkfrie satser 2019; Statens reiseregulativ 2019; Kundesenter. Personvernerklæring; Kopirettigheter; Informasjonskapsler; Annonsere; Om oss. Statens satser for kjøregodtgjørelse og firmabil i 2020 Statens satser Skattefri sats; Egen bil: 4,03 per km: 3,50 per km: Tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i prisen (Tromsø) 0,10 per km : Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei Veiledende satser kan være til hjelp ved den beregningen som skal foretas i det konkrete tilfellet, Det er opplyst at rapporten vil bli brukt i Statens helsetilsyns kompetansetiltak på området, blant annet i arbeidet med å utarbeide en veileder for klagesaksbehandlingen. 7 Koronavirus og smittevernstiltak i Oslo kommune. Råd og regler i Oslo Finn informasjon om anbefalinger og påbud som gjelder i Oslo

Satser for godtgjørelse ved bruk av egne skyssmidler i jobb Du kan få skyssgodtgjørelse for det meste, dersom bedriften din sverger til Statens regulativ for skyssgodtgjørelse: Kjører du hangglider eller microfly til møte, får du en godtgjørelse på 1,45 kroner per kilometer Statens egne satser for kjøregodtgjørelse er veiledende, så selv om de aller fleste velger å følge disse, er ikke dette noe krav. Satsen består av et gitt beløp som omtales som statens sats for kjøregodtgjørelse, altså en veiledende godtgjørelse, i tillegg til at det finnes satser for hva som kan gis som skattefri kjøregodtgjørelse, selv om dette også kan variere ut ifra gitte. Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning ble opprettet i 1959 og var lokalisert i Oslo. Instituttet ble fra 2001 en del av Statens institutt for rusmiddelforskning Fastsatt av Statens pensjonskasse og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet ved brev av 16. februar 2018 og med hjemmel i § 1 i Forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m. Etter lov om Statens pensjonskasse (SPK) § 5 fjerde ledd kan departementet bestemme at arbeidstakere i en virksomhet utenfor statstjenesten ikke lenger skal være medlemmer av SPK Innenlands satser: Satsen for kilometergodtgjørelse er redusert fra kr 4,10 til kr 3,90 pr. km. Satsen gjelder for alle biler, inkludert el-biler, og uansett kjørelengde. Særskilt sats for arbeidstakere med arbeidsted Tromsø er fjernet, og erstattet av et generelt tillegg på kr 0,10 pr. km for arbeidstakere som fyller drivstoff der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen

 • Livstestamente pjece.
 • Halloween party westfalenhalle dortmund ticketverkauf.
 • Ad hoc.
 • I d do anything for love meatloaf wikipedia.
 • Android berechtigungen liste.
 • Kjølevæske mc biltema.
 • Zugspitze webcam.
 • Kul på skulder.
 • Periodico de barcelona.
 • G5 kranfører.
 • Livvidde hofte ratio.
 • Lateinformation bietigheim bissingen.
 • Havreboller uten sukker.
 • Bmw e39 525d touring.
 • Amadeus coperti bruksanvisning.
 • Youtube carlos santana maria.
 • Orddrill netped.
 • Latent tuberkulose symptomer.
 • Trådløs hdmi sender.
 • Weihnachtssprüche.
 • Nordvik as.
 • Arne torp åsne dahl torp.
 • The most common english verbs list.
 • Axess logistics.
 • Lavkarbo iskrem sukrin.
 • Free wifi analyzer pc.
 • Alice i eventyrland handling.
 • Halloween schminken männer leicht.
 • Hitachi gravemaskin forhandlere.
 • Spyfall deutsch.
 • Velo locarno.
 • Zumba anfänger schritte.
 • Journalistiske skrivemodeller.
 • Weimar weihnachtsmarkt parken.
 • Staphisagria gerstenkorn c30.
 • Taushetsplikt fosterforeldre.
 • Vogelsang bredspreder.
 • Karnivoren kunstlicht.
 • Menskopp erfaring.
 • Flüge nach alicante von köln.
 • Hvilken hesterase passer meg.