Home

Oppgaver pronomen

Salg av opplegg - www

OPPGAVER Ord Rettskriving Pronomen 1 (utfyllingsoppgave) Sett inn hun, han, ham, den, dere, oss, vi, de, dem. Hvis det er flere muligheter, må du skrive dem med skråstrek mellom , f.eks. han/hun. 1. Legen sa at Maria måtte ta medisinen hver kveld. sa at måtte ta hver kveld. 2 Kapittel 2 Pronomen. Her finner du oppgaver til kapittel 2 i Praktisk norsk 2 (side 19-24). Kapitlet tar for seg disse emnene: Personlig pronomen; Refleksivt pronomen 1 A Personlige pronomen Subjektsform og objektsform. Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på side 15. Skriv inn personlige pronomen i svarene. I det ene svaret er pronomenet subjekt. Bare da kan du bruke subjektsformen. I det andre svaret må du bruke objektsformen

Du er her: Hovedsiden > 6. trinn Språkbok > 6. trinn Språkbok > 4 (Vi utforsker og lærer om språket) > OPPGAVER > Pronomen OPPGAVER Ord Rettskriving Setninger og skilletegn Verb Substantiv Pronomen Interjeksjoner Konjunksjoner og subjunksjone Bruker vi gjensidige pronomen, kan vi bruke berre éi setning, og vi kan seie dette på to ulike måtar: Carmen og Arne snakkar med kvarandre. Carmen og Arne snakkar med einannan. Del 1 Ordklasser Pronomen 8 Dei gjensidige pronomena viser tilbake til subjektet i setninga Her er Subjektsform - personlig pronomen. Logg inn. Panoram REFLEKSIVE PRONOMENER Vi bruker refleksivt pronomen når subjektet og objektet er samme person. Jeg vasker meg. Erik vasker seg. Refleksivt pronomen refererer alltid til subjektet. Martin vasker seg. (= Martin vasker Martin.) Faren vasker ham. (= Martin vasker en annen person) Formene Vi bruker seg i 3. person (han, hun, den, det, de)

Utfyllingsoppgave Pronomen 1 (utfyllingsoppgave) God i or

Substantiv Hovudreglane for substantivbøying Hankjønn Hokjønn Inkjekjønn Verb Svake verb a-verb e-verb j-verb Kortverb Uregelrette svake verb Sterke verb Parverb Å bli og å verte Aktiv og passiv st-verb Kortversjon av verbbøyinga Adjektiv Samsvarsbøying av adjektiv Gradbøying Samsvarsbøying Pronomen og determinativ Personlege pronomen Eigedomsord Andre pronomen og determinativ Frå. Pronomen er en ordklasse med ord som står i stedet for andre ord. Et pronomen står vanligvis i stedet for et substantiv, eller det viser til noe eller noen i den situasjonen de brukes i. Eksempel: I setningen «Han sa det» er han og det pronomen. Han viser til den personen det snakkes om, for eksempel Helge, mens det viser til det Helge sa, for eksempel at vinteren er kommet Possessive pronomener kan stå foran eller bak substantivet, men posisjonen har konsekvenser for formen til substantivet. Vi bruker bestemt form når substantivet står først, og ubestemt form når substantivet står sist: Det er faren min. (Substantivet står først og må ha bestemt form. Gjensidig pronomen. Det gjensidige pronomenet kalles også resiprokt pronomen. Det heter hverandre og kan ikke bøyes. Pronomenet viser at en handling, følelse og så videre er gjensidig: De elsket hverandre. Refleksivt pronomen. Det refleksive pronomenet heter seg. Det viser tilbake til subjektet i setningen. Sammenlign disse setningene Pronomen Personlig pronomen Personlig pronomen Personlig pronomen Possessiver (eiendomsord) hans, hennes, deres Sett inn riktig eiendomsord sin, si, En kommentar om Oppgaver uke 45 - Pronomen og possessiver Tilbaketråkk: Eiendomsord - norsk28. Legg igjen en kommentar Avbryt svar

Her kan du laste ned 2 kryssord som tar for seg de personlige pronomenene: I, you, he, she, it, we, you, they. Stikkordet er f.eks Sophia and I, og da skal det skrives we i kryssordet. I og you er ikke med i kryssordet, for det ble veldig kunstig å lage noen stikkord til det når tanken er at stikkordene skal ERSTATTES med personlige pronomen Grammatikk - nivå 1 Grammatikk for nybegynnere. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 2 Litt vanskeligere grammatikkoppgaver. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Grammatikk - nivå 3 Vanskelige grammatikkoppgaver

Kapittel 2 Pronomen - Cappelen Dam

 1. Diverse oppgaver med substantiv, verb og adjektiv. Moro med verb, adjektiv og skapninger. Prøve om ordklasser. Plukkfisk. Plukkfisk på engelsk. Verb, substantiv, adjektiv, pronomen, adverb, konjunksjoner & preposisjoner. Ark med disse 7 ordklassene legges utover gulvet eller henges opp på veggen
 2. Kapittel 2 Pronomen. Kapittel 3 Verb. Kapittel 4 Helsetninger. Kapittel 5 Verb. Kapittel 6 Preposisjoner. Kapittel 7 Adjektiv. Kapittel 8 Substantiv. Kapittel 9 Pekeord. Oppgaver. 2.1 Personlige pronomen. 2.2 Personlige pronomen. 2.3 de - dere? 2.4 Objektsform. 2.5 Subjektsform eller objektsform? 2.6 Refleksive pronomen. Nødvendig programvare
 3. Pronomen er 8 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 5 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp pronomen i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: En, vi, pron, ordklass
 4. E-forelesing pronomen. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

1 A Personlige pronomen - Portfoli

13. Noen glimt fra Norges historie. 14. Menneskerettigheter. 1.6 Pronomen Pronomen (fra pro, «i stedet for» og nomen, «substantiv») er en ordklasse som består av ord som enten viser til noe i selve talesituasjonen (jeg, dere), eller står istedenfor eller peker tilbake på et substantiv.Det leddet som gir pronomenet innhold, kalles antesendenten.. Det finnes flere typer pronomen Vi bruker demonstrative pronomen for å fremheve et substantiv. Substantivet må stå i bestemt form. Pronomenet tar form etter substantivets kjønn, og dessuten kommer det an på om substantivet er nær nok til at du kan ta på det, eller lenger unna Sett inn riktig form av refleksive pronomen. 1 Hun smører . med solkrem. med solkrem. 2 De smører . med solkrem Kryssordhjelp - Pronomen, en, vi, pron, ordklasse og mye mer for å løse kryssord. Norges største kryssordhjelper-app med millioner av ord. Du kan velge om du vil søke i Alle kategorier eller du kan velge ett eller flere søkeområder fra menyen under

Pronomen God i or

 1. Dette nettstedet inneholder oppgaver og innhold som supplerer På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok. Dette er et gratis nettsted. Velg kapittel til venstre. Lykke til
 2. Dette pronomenet er likt i subjekts- og objektsform: Dokker (subjekt) kom gåande ned bakken då vi såg dokker (objekt). Merk: Nynorsk har ikkje det personlege pronomenet den. Når vi viser til eit substantiv, nyttar vi helst han for eit hankjønnsord og ho for eit hokjønnsord, der vi på bokmål nyttar den
 3. ativer skrives ofte annerledes på nynorsk enn på bokmål. Personlige pronomen. Her finner du en oversikt over de personlige pronomenene på nynorsk. Formene som er forskjellige fra bokmål, er skrevet i fet skrift. Det er lurt å ha skjemaet foran seg når en skriver
 4. Husker du hvordan det personlige pronomenet ser ut i ulike kasus? Fyll ut skjemaet

Selv om mange pronomen er like på bokmål og nynorsk, er det også en rekke forskjeller. Her møter du oppgaver der noen er skrevet på bokmål, andre på nynorsk. I disse oppgavene kan du øve deg i å sette inn riktige pronomen i de to målformene Her finner du oppgaver om pronomen delt inn etter språknivå. Artikkel Oppdatert: 27.10.2016 Skriv ut. Pronomen. Pronomen kan stå i stedet for et egennavn eller et fellesnavn. Begynner. Alt om meg. Snakkekort. Følelser. Litt øvet. Mine venner og jeg. Snakkekort. Avansert. Fortell meg. Snakkekort Her finner du en oversikt over pronomen som forekommer i Nå begynner vi! grunnbok. Ordene er sortert inn i kategorier ifølge typen pronomen. For oppstilling av subjektsform, objektsform, refleksiv objektsform, refleksiv eieform, refleksiv form og eieformer, se Grammatikk Spørrepronom. Nynorsk - drilloppgaver - Pronomen og determinativ 5. Personleg pronomen: de, dykk, dokker, dei, eg, han, ho, vi/me, oss? Fyll ut med rett form. «Kva synest du om den nye kjolen min?» « likar godt!» Eg spurde Anna kva meinte om EU, og svara at for var det viktig med eit godt forhold til EU Refleksive pronomen Refleksive pronomen bruker vi når subjektet og objektet er den samme, altså når den som gjør noe, er den samme som tar imot handlingen. Vi skal se på noen eksempler. - (Yo) me acuesto. Jeg legger meg. - Sandra no se sienta bien Sandra føler seg ikke bra

Subjektsform - personlig pronomen / oppgaver / Pronomen

Språkråde

 1. neleg, vart bygd rett etter krigen. Har du teke boka mi? Nei, eg har ikkje sett. Denne dagen skal bli fin, og har nett begynt!. Du kan sove på sofaen, om du ikkje tykkjer er for smal.. Eg klarer ikkje denne oppgåva, er altfor vanskeleg! Sola er sentrum i vårt solsystem, og er årsaka til.
 2. Nynorsk - grammatikk Minigrammatikk. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform
 3. e betyr 'istedenfor navn'; det sammensatte substantivet pronomen finnes allerede hos grammatikeren Quintilian, ca. 35-ca. 100 e.Kr.). Det kan være ord som henviser til en eller noe bestemt, som meg, han, henne, eller noe ubestemt, som noen.Pronomener deles tradisjonelt inn i en rekke forskjellige betydningsgrupper
 4. 2 Resiprokt pronomen Se Håndbok i grammatikk og språkbruk på side 16. Gjør B-setningene om til setninger med «hverandre.
 5. Pronomener erstatter substantiv. Hvilket pronomen man bruker er avhengig av to faktorer: substantivet som blir erstattet og dets funksjon i setningen. Engelske pronomener får kjønnet til substantivet de erstatter kun i tredje person entall. Pronomener i andre person flertall er identiske med pronomen i andre person entall, bortsett fra det refleksive pronomenet

Alle lytteoppgaver (All listening tasks) Norsk på 1-2-3 Lyd (Audio) 5.3 Refleksive pronomen Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, postboks 500, 6101 Volda . e-post: post@nynorsksenteret.no telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet

Du må tenke på to ting når du bruker eiendomspronomen: 1) Hvem eier noe? Det bestemmer hvilket eiendomspronomen du skal bruke. «Jeg eier huset.»Fordi jeg eier, må vi bruke eiendomspronomenet min. 2) Hva eier de? Det bestemmer hvilken form av eiendomspronomenet du skal bruke. «Jeg eier huset» Fordi det er huset jeg eier, må vi bruke formen mitt Innlegg om grammatikk skrevet av introip2. Ordstilling Regel ordstilling: https://blogg.hioa.no/barnehagenorsk/files/2017/01/ordstilling.pdf Oppgaver med ordstilling. Oppgaver (Renhold Nivå 1) Tekstoppgaver. Forstår du det du leser? Her kan du øve deg på å lese og forstå tekst. Oppgave 1: Å være renholder på et sykehus. Lytteoppgaver. Forstår du det du hører? Oppgave 4: Sett inn personlige pronomen i stedet for ordene i parenteser Et pronomen refererer vanligvis til et substantiv som allerede er nevnt. Vi bruker subjektsformen når pronomenet er subjekt i setningen. Vi bruker objektsformen når pronomenet er objekt. Jeg SUBJ skal besøke henne OBJ i morgen. I tillegg bruker vi alltid objektsform etter preposisjon: Cecilie er sammen med barna

Kapittel 4, Pronomen. Oppgavesamlinger. Kapittel 4, Pronomen; Hva er Praktisk norsk 2? Kontakt oss; Nødvendig programvar For å variere i skriving bruker en ofte personlige pronomen fremfor et egennavn eller substantiv. Eksempler på bruk av pronomen er Han skrev et brev istedenfor Ola Nordmann skrev et brev. Bruk av personlige pronomen gir et variert språk og viser god språklig kunnskap ved riktig bruk. Subjekt (nominativ) Direkte objekt (akkusativ) Indirekte objekt (dativ) person Fortsett å lese. Kapittel 2 Pronomen 2.1 a Hun - Han - De - de - han b Den - Den - Det - De - De c Den De må skynde seg å gjøre flere oppgaver. Snart skal de ha eksamen, og den gruer de seg til. Men de gleder seg til å bli ferdig med skolen. De håper de får seg jobb etterpå Hva er Praktisk norsk 2? Praktisk norsk 2 er en øvingsbok i norsk grammatikk med enkle forklaringer. Boka gir en systematisk oversikt over grunnleggende grammatiske strukturer og setningsmønstre. I tillegg til enkle grammatiske forklaringer inneholder Praktisk norsk 2 mange eksempler og oppgaver knyttet til forklaringene. Boka egner seg som en første innføring i grammatikk eller for å.

Nynorsk oppgaver – Faktisk nyheter og fakta

Oppgaver på nett: Pronomen. Oppgavene er henta fra ressurssidene.no, en åpen ressurs som Globalskolen, Norsk Nettskole og Høgskulen i Volda står bak. Språkrådet har bidratt med innspill til noen av sidene. På nettsida finner du regler og øvinger. Øvingene ligger nederst på sidene 85* Presens 1: 86* Presens 2: 87* Presens 3: 88* Presens 4: 89** Presens 5: 90** Presens 6: 91** Presens 7: 92** Presens 8: 93* Preteritum 1: 94* Preteritum 2: 95** Preteritum Pronomen brukes til mange forskjellige ting i språket. Noen pronomen står i stedet for andre ord, men de kan også ha mange andre funksjoner. Det er en ordklasse med mange forskjellige underkategorier, (

Noen verb på norsk er refleksive, det betyr at vi må bruke pronomen etter selve verbet. Pronomen vi trenger avhenger av hvem som gjør handlingen. Tabellen under viser hvilke pronomen du bruker i hvilken person Pronomen. Spørjeord. Bestemmarord, eigedomsord. Bestemmarord, mengdeord og peikeord. Adjektiv. Genitiv. Nynorske ord og uttrykksmåtar. Dobbel bestemming, aktiv og passiv. Litterært program og fordypningsoppgave. Litterært program. Oppbygning og rød tråd. Hva kjennetegner et godt litterært program

pronomen - Store norske leksiko

Rettigheter. Sist oppdatert: 25.07.2007 © Cappelen Damm A Når det personlige pronomenet opptrer i en konstruksjon som er adverbialledd, vil det derfor alltid være som preposisjonsutfylling (término de preposición), dette også på lik linje med substantivet: Hablé con Pedro. -> Hablé con él. I tillegg opptrer de personlige pronomen normalt sett ikke som apposisjon. 8.2. Refleksive pronomen . 8.2.1 Oppgaver 1. Utfylling 2. Utfylling; 1. Utfylling (***) Bla. Lytt til siden. Sett inn riktig form av det relative pronomenet. 1. Ich danke dir für den Brief, ich heute bekommen habe. 2. Wie heißt der Mann, den Wagen gekauft hat? 3. Die Schule, in ich bin, liegt dort. 4 ↑brukes der påfølgende ord begynner med vokallyd ↑ Dersom pronomenet «we» brukes som kongelig flertall, dvs. kongen bruker det for å referere til seg selv, skal det refleksive pronomonet òg stå i entall, dvs. som «ourself» 15. Hva slags jobb har du lyst på? 16. Barnehage og skole. 10.7 Hans - hennes - sin

Norsk - Pronomen - NDL

Rettigheter. Sist oppdatert: 18.06.2008 © Cappelen Damm A Personlige pronomen a) Skriv ned alle de personlige pronomenene Første person entall: og Andre person entall: og Tredje person entall: , , og Første person flertall: og Andre person flertall: Tredje person flertall: og b) Gå på jakt etter personlige pronomen i ordkrysset. Hvilket pronomen finner du flest ganger

Pronomen engelske oppgaver

Oppgaver uke 45 - Pronomen og possessiver Norsksentere

Pronomen. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Om Kaleido; Praktisk informasjon; Rettighete Pronomen Tallord Alfabetet Spansk uttale Viktige staveregler Klokken og kalenderen Myntenheter Forkortelser SUBSTANTIV Kjønn Spansk har to kjønn, hankjønn og hunkjønn. Ord som ender på -a er som regel hunkjønn, også de som ender på -ad, -ez og -ón: la casa, la figura, la ciudad, la libertad, la timidez, la razón, la nació Personlig pronomen. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettigheter; Om Kaleido; Praktisk informasjo Personlig pronomen i kasus. Pronomen er små ord vi bruker istedenfor en ting, et dyr, en person eller et navn. Disse ordene kan f.eks. være den, jeg, vi, de, henne.. Det finnes ulike typer pronomen, men noen av dem vi bruker mest, er personlige pronomen.. De personlige pronomenene har disse formene som subjekt, objekt og indirekte objekt i setningen

På vei nettoppgaver - Kapittel 1 Hva heter du?

Pronouns - Kittys engelskoppgave

Oppgaver på nett: Verb; Oppgaver på nett: Substantiv; Oppgaver på nett: Adjektiv; Oppgaver på nett: Pronomen; Oppgaver på nett: Adverb; Oppgaver på nett: Alle ordklasser; Regler og oppgaver på nett: Setningsledd og setningsanalys Oppgaver. Verbformer. Infinitiv eller bøyde former. Verb i - ER. Refleksive verb. Verb og pronomen. Hvilket pronomen passer her? Verb og tider. être eller avoir? avoir i faste uttrykk. Ordrutenett med verb. Lærerressurser. Nødvendig programvare. Kontakt oss. Rettigheter. Sist oppdatert: 11.09.200

Tysk - Was musst du heute noch machen? - NDLA

Grammatikk Norsksentere

Pronomen defineres ofte som henvisningsord. De får sitt betydningsinnhold fra et ord eller et uttrykk i den språklige sammenhengen, eller fra noe det blir vist til i den aktuelle situasjonen. Pronomenene er ikke så mange, men de hører til de hyppigste ordene i språket, og vi kan knapt si en setning uten å bruke et pronomen Regler og oppgaver. Og/å. Komma. Enkel og dobbel konsonant. Orddeling. Da/når. Preposisjoner. Sitattegn. Oppgåver på nett: Pronomen. Oppgåvene er henta frå ressurssidene.no, ein open ressurs som Globalskolen, Norsk Nettskole og Høgskulen i Volda står bak. Språkrådet har bidrege med innspel til somme av sidene

Ordklasser - Norskoppgave

13. Noen glimt fra Norges historie. 14. Menneskerettigheter. 1.5 Pronomen (Genitivformer av eiendomspronomen er som i ubestemt artikkel, men disse blir ikke tatt med her for å unngå forvirring. For interesserte henvises det til divs > genitiv >) Ich besuche meinen Freund.Ich besuche meine Freundin. Du besuchst deinen Freund.Du besuchst deine Freundin. Peter besucht seinen Freund.Peter besucht seine Freundin. Nicole besucht ihren Freund • enda flere og bedre oppgaver Sagaserien består av: • ei grunnbok per trinn • ei fellesspråklig lesebok per trinn som følger strukturen i grunnboka. Leseboka inneholder også oppgaver • grammatikk- og rettskrivingsbok som følger eleven gjennom hele ungdomsskolen • lærerveiledning på nettet og i papirutgav Pronomen som predikativ Den 19. november, 2018 av TEN på Grammatikk Legg igjen en kommentar Når pronomen står som predikativ (etter være/bli osv.), kan man være i tvil om man skal bruke subjektsform eller objektsform Oppgaver. Ordstokking med dont. Qui eller que? Sett inn relativt pronomen. Finn direkte objekt i setningen. Erstatt direkte objekt med riktig pronomen. Finn indirekte objekt i setningen. Erstatt indirekte objekt med riktig pronomen. Erstatt både direkte og indirekte objekt med riktig pronomen (1) Ordstokking

Arkitektur - Mæla ungdomsskole

Ulike oppgaver. Pronomen / Pdf; Pronomen 2 / Pdf; Lage setninger- tid / Pdf Verb 1 / Pdf Verb 2 / Pdf Snakk sammen / Pdf Snakk sammen 2 / Pdf Sara forteller / Pdf. Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk.Norsk som andrespråk.Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. Oppgavene gir et innblikk i temaer som blir behandlet mye grundigere i teoriboka og arbeidsboka Her er noen muntlige oppgaver på høyt nivå (B2-C1). Presens - interaktiv oppgave Den 11. oktober, 2020 12. oktober, 2020 av TEN på Grammatikk , Oppgaver Legg igjen en kommenta Oppgaver A. Finn riktig beskrivelse av ordklassen En ordklasse er navnet på en gruppe med ord i språket som alle har noe bestemt til felles. Vi har mange ordklasser i språket og det kan ofte være vanskelig å holde dem fra hverandre. 5 Pronomen 2 Betegner handling,.

 • Byzantium movie.
 • Wer waren die habsburger.
 • Mørketall kriminalitet.
 • Flirtsofa kritik.
 • Mikrowelle durchgebrannt.
 • Ølfestival munchen 2017.
 • Familjemat svt.
 • Hjertetransplantasjon prognose.
 • Pergola tak.
 • Sprüche beziehung retten.
 • Barry seal wife.
 • Mount rainier national park.
 • Leiekontrakt feriebolig.
 • Liempde nieuws vandaag.
 • Fisheye lens iphone 6.
 • Aria hotel budapest.
 • Reign wiki conde.
 • Flug der dämonen altersfreigabe.
 • Vistabella golf slope.
 • Wikileaks founder.
 • Probability calculator.
 • Mat til babyshower.
 • Los cristianos tenerife weather.
 • Gardinbrett produkter.
 • Smart board pris.
 • Dfx bass booster free download.
 • Tanzschule cyranek schmidt.
 • Valencia spisebord til salgs.
 • Jotun diskret ncs.
 • Honda cbr 125 pris.
 • Imagenes de guerra en irak.
 • Maritim definisjon.
 • F 35 wiki.
 • Lumber leiligheter.
 • Kindergeburtstag lingen feiern.
 • Norske talenter 2017 gullknapp.
 • Drifted.
 • Leihgeräte boels.
 • Hvor er stavernfestivalen.
 • Irsk setter kennel.
 • Solcelle utelys.